• Tel. číslo

    0902 325 787
  • E-mail

    skola@jollyhomeschool.sk
  • Adresa

    Kukučínova 4, 902 01 Pezinok

Roots and shoots

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program anglickej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do projektu zapojených 130 krajín s viac ako 8 000 skupinami. Hlavným cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o problémy týkajúce sa ich okolia a viesť ich k takzvanému súcitnému vedeniu, aby mohli svojimi činmi vytvárať lepší svet. Všetky aktivity sú zamerané na vytvorenie hodnotného produktu prinášajúceho úžitok danej lokalite. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce alebo mesta a rozvíjať hlavné kompetencie potrebné pre ich riešenia (ako je strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné schopnosti a ďalšie) Roots & Shoots používa tzv. Metodiku komunitného vzdelávania (angl. service-learning), ktorá pripravuje žiakov v štyroch krokoch (1. Prijatie výzvy, 2. Mapovanie komunity, 3. Akčné kroky, 4. Oslava a hodnotenie) realizovať svoj vlastný projekt pre komunitu.

Prostredníctvom príbehu Dr. Jane Goodall a ďalších vybraných činiteľov verejného života sa žiaci postupne dostávajú do kontextu trvalo udržateľného rozvoja. Diskutujú o aktuálnych výzvach spoločnosti, mapujú problémy danej lokality a vykonávajú dotazníkové prieskumy na základe, ktorých si vyberajú adekvátne témy pre svoje projekty. Celkový vyučovací proces prebieha v rámci tímovej spolupráce žiakov s podporou učiteľov a miestnej komunity (rodičia, knižnice, kluby dôchodcov, rôzne združenia, spoločnosti, atď.). Dôležitou súčasťou prípravy a realizácie projektov sú aj miestne samosprávy, ktoré poskytujú spätnú väzbu, oficiálne povolenia ako aj materiálnu či finančnú podporu.

Našim prvým projektom v rámci projektu Roots & Shoots je Farebná čakáreň na Jolly Farme, ktorej cieľom je prepojiť krásu s funkciou. Lavička na lúke, ktorá prináša nielen krásu a pokoj, ale zároveň prináša úžitok tým, ktorí si na ňu prídu  oddýchnuť.