• Tel. číslo

    0902 325 787
  • E-mail

    skola@jollyhomeschool.sk
  • Adresa

    Kukučínova 4, 902 01 Pezinok

Článok z SBA

SZŠ Jolly HOMESCHOOL sa do výzvy Slovak Business Agency pre začatie a rozvoj podnikateľských zručností zapojila s projektom Základy aktívneho poľnohospodárstva v základnej škole, v šk. roku 2021/2022. Projekt bol určený pre deti od 6 do 12 rokov. Jeho úlohou bolo preniesť vedomosti z triedy do pripravovaného prostredia Jolly Farmy, nášho poľnohospodárskeho pozemku a mobilnej učebne. Cieľom bolo oboznámiť deti s tradičnými i modernými poľnohospodárskymi postupmi a navrhnúť model školskej farmy, ktorá bude tvoriť ekonomický, ekologický a sociálny zisk. Nastaviť ju tak, aby z nej mali úžitok úplne všetci – študenti, zvieratá a rastliny, pôda a komunita. Navyše žiaci tretieho trojročia tu dostanú príležitosť rozvíjať si v projekte s názvom Production & Exchange podnikateľské zručnosti. V konkrétnych úlohách spojených s pestovaním a chovom zvierat tak budú získavať skúsenosti a pripravia sa na vlastnú ekonomickú a sociálnu nezávislosť.

Projekt sa začal realizovať v polovici februára. Mal tri hlavné bloky a vyvrcholil v polovici marca. V prvom bloku sa deti zoznámili s rôznymi modelmi poľnohospodárstva – od konvenčného až po regeneratívne. V druhom bloku deti navrhovali permakultúrny dizajn školskej farmy. Podľa spoločných preferencií sa rozhodovali, akej hospodárskej činnosti by sa chceli venovať. V treťom bloku sa pozreli na finančnú stránku projektu a osvojili si základné ekonomické pojmy a postupy. Tieto získané vedomosti a zručnosti boli vložené do tvorby finálneho dizajnu školskej farmy Jolly Farm s rozpočtom a podnikateľským zámerom, ktorému sa postupne budeme venovať ďalšie roky.