Anna Fifiková

Absolvovala Vysokú školu múzických umení v odbore dramaturgia a scenáristika a pomaturitné štúdium na Pedagogickej škole v Modre v odbore vychovávateľstvo. Skúsenosti so storytellingom využíva aj pri práci s deťmi – pri navrhovaní a realizácii aktivít v oblasti zdravie a pohyb. Jej cieľom je budovanie funkčných vzťahov medzi deťmi, ich sebadôvery a dôvery v skupinu. Vzdelanie si dopĺňa na externom štúdiu učiteľstva telesnej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rada objavuje nové hry a aktivity, ktoré v sebe majú „aha“ momenty a umožňujú aktívne učenie. Medzi jej záľuby patrí kultúra, trvalo udržateľný rozvoj a turistika.