• Domov
  • Michael Frontczak

Michael Frontczak

Mike vyštudoval sociálne vedy, neskôr pokračoval postgraduálnym štúdiom manažmentu v Spojených štátoch. Mike sa viac ako 15 rokov venoval vzdelávaniu detí rôznych vekových kategórií, od základnej školy po študentov postgraduálneho štúdia. Pri učení rád pomáha žiakom objavovať pragmatické aspekty manažmentu: plánovanie, organizovanie a implementáciu v spolupráci s ostatnými členmi skupiny. V Jolly HOMESCHOOL Mike učí tretí rok. Jeho hlavným zameraním je učenie v oblasti človek a spoločnosť a praktické vyučovanie, najmä v kontexte prítomnosti a budúcnosti školskej farmy pre študentov tretieho trojročia.