Michal Hanták

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave sa začal venovať svojmu odboru aj v praxi. Práca s deťmi ho baví a rozvíja.  Zaujíma sa o nové metódy a formy vo výchove a vzdelávaní. Oslovila ho Montessori pedagogika, ktorej prvky využíva ako učiteľ. V poslednom čase ho zaujala filozofia rodovej školy. Snaží sa z detí vychovať harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré majú svoj rozum, ale aj srdce. Medzi jeho záľuby patrí práca s deťmi, šport, príroda, jazyky, foto-video produkcia, psychológia, gitara.