• Domov
  • Martina Rusnáková

Martina Rusnáková

Absolvovala ŠUP v Kremnici, odbor plošné a plastické rytie kovov a VŠMU v Bratislave, odbor scénografia a kostýmová tvorba. Jej začiatky pedagogickej činnosti začali krúžkami s výtvarným zameraním v Centre voľného času v Bratislave, kde ponúkla verejnosti priestor experimentovania, získania nových poznatkov a zručností, kontakt a tvorivosť s materiálom, tvarom, farbou od návrhu k realizácií, ktorej sa venuje dodnes. Aktuálne ukončuje pedagogické minimum na VŠVU v Bratislave,a popri pôsobení v Jolly HOMESCHOOL spolupracuje s Galériou mesta Bratislava – ako externá lektorka výtvarných programov a pedagogička SZUŠ – Viničné. Voľný čas veľmi rada trávi v prírode.