9-12 rokov

Aj v tejto fáze sa dieťa stale zaujíma o svet abstrakcie a zaujíma sa o príčiny a dôvody. Medzi zručnosti tohto obdobia patria schopnosť imaginácie, abstrakcia, obrovská kognitívna kapacita a aktivita, morálka – čo je správne, čo nesprávne. Vzhľadom na silný záujem detí byť členom skupiny a spolupracovať, každé dieťa si precvičí sociálne zručnosti potrebné na plánovanie a realizáciu svojich projektov: delegovanie a deľbu práce, zdieľanie zdrojov, prijímanie skupinových rozhodnutí, prevzatie zodpovednosti za činy a oslavuje úspech rovesníkov. Naše vzdelávanie podporuje pocit spojenia s ľudskosťou a inšpiruje prirodzenú túžbu dieťaťa budovať pozitívne vzťahy a prispievať svetu.

Prostredie pre deti od 9 – 12 rokov sa zväčšuje. Už mu nestačí trieda a záhrada. Už mu nestačí úsilie robiť veci samostatne, pre seba a bez pomoci. Potrebuje iné a väčšie úsilie. Toto dieťa potrebuje oveľa širšie kontatky – s prírodou, aj s ľuďmi. Má v sebe naliehavú túžbu po objavovaní. Mentálne úsilie dieťaťa je aj v tomto veku sprevádzané prácou ruky, konaním, ktoré pomáha dieťaťu udržať si pozornosť na danú aktivitu. Pomocou materiálov dieťa vďaka svojej mentálnej kapacite dokáže pochopiť aj abstraktné koncepty, ktoré v tradičný školách učia vo vyšších ročníkoch. Neznamená to, že trieda a materiály nie sú dôležité, ale určite nie dostačujúce. Kontakt s dospelými a prostredím mimo školského prostredia je veľmi dôležitý.