6-9 rokov

„Pomôž mi myslieť sám za seba “

V tomto období, kedy dieťa vstupuje do nového obdobia svojho života, kde sa snaží o intelektuálnu nezávislosť, pretože spontánne rozvíja nové schopnosti analýzy, predstavivosti, socializácie a kreativity. Je to čas neukojiteľnej zvedavosti a vzrušenia z učenia.

Ponúkané učivo je obmedzené iba fantáziou dieťaťa. Východiskovým bodom pre všetky kurzy sú „Veľké príbehy“; tieto impresionistické vedecky podložené príbehy sú prezentované každý rok a poskytujú študentom „veľký obraz“ vesmíru. Deťom predstavujeme vedomosti o všetkom vo vesmíre vrátane astronómie, vedy o Zemi, biológie, histórie a antropológie. Študujú činy ľudských bytostí ľudských bytostí na Zemi, ako sú spoločenské vedy, jazyk, matematika, hudba a umenie.