• Domov
  • Vízia, misia a hodnoty školy

Vízia, misia a hodnoty školy

Náš príbeh

Príbeh Jolly HOMESCHOOL sa začal písať školským rokom 2015/2016. V tom čase sme začali vzdelávať deti ako zariadenie poskytujúce individuálnu formu primárneho vzdelávania. Skúsenosti s učením anglického jazyka metódou Jolly Phonics, ktorú priniesla na Slovensko zakladateľka školy, sme zvýšili povedomie školy s kvalitným anglickým vzdelávaním. Stali sme sa súčasťou medzinárodného hnutia Montessori škôl s rozšírenou výukou anglického jazyka. Naši učitelia získali vzdelanie v Association Montessori International (AMI), ktorých certifikovaní učitelia sú vyhľadávaní po celom svete. Proces zaradenia do siete škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol dlhý a náročný, ale vytrvalosť a trpezlivosť nám umožnila byť Súkromnou základnou školou Jolly HOMESCHOOL zaradenou v sieti škôl od školského roka 2020/2021. Zápisom do siete škôl sme sa stali plnohodnotnou školou poskytujúcou vzdelávanie žiakov na prvom aj na druhom stupni.

Naším poslaním je vytvárať priestor, kde rastú zodpovední budúci dospelí, ktorí prinesú pozitívnu zmenu v spoločnosti.

Od založenia SZŠ Jolly HOMESCHOOL je našou cestou a cieľom byť vzdelávacou inštitúciou, v ktorej ku vzdelávaniu dieťaťa pristupuje škola a rodičia ako partneri. Spoločne vytvárajú úžasné vývojové prostredie pre deti od 3 – 15 rokov, kde sa stretáva to najvzácnejšie, čo ľudstvo má – múdrosť a poznanie sveta a spoločnosti so zdvorilosťou, láskavosťou a vzájomným prijatím a s pracovitými rukami, ktoré dokážu svoje okolie meniť k lepšiemu. Náš prístup vo výučbe sa zameriava na pestovanie a udržiavanie lásky k vzdelávaniu a prehlbovanie múdrosti, láskavosti, zmyslu pre krásu a zodpovednosti. Deti vedieme k tomu, aby sa naučili ovládať sa, využívať svoje silné stránky a talenty a dokázali formovať svoj život tak, aby im priniesol pocit osobného naplnenia.

Naša vízia na najbližších 10 rokov

Do roku 2032 zriadime rozľahlý kampus pri vode a pod horou, ktorý ponúka nekonečnú inšpiráciu prírodou. Budeme poskytovať vzdelanie 130 mladým ľuďom vo veku 3-15 rokov, v troch trojročiach. Náš rôznorodý tím bude tvoriť 20 ľudí, ktorí majú možnosť nájsť si svoje miesto, kde sa cítia byť dôležití a osožní. Neustále budeme podporovať a  klásť dôraz na partnerstvo medzi školou a rodičmi.