• Tel. číslo

    0902 325 787
  • E-mail

    skola@jollyhomeschool.sk
  • Adresa

    Kukučínova 4, 902 01 Pezinok

Jolly

Vitajte v Jolly

Naším poslaním je vytvárať priestor, kde rastú zodpovední budúci dospelí, ktorí prinesú pozitívnu zmenu v spoločnosti.

Špičkoví učitelia

Ponúkajú nadštandardné vzdelanie a chuť sa ďalej učiť niečomu novému. Sme im sprievodcami, ktorí umožňujú získavať kvalitné vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach.

Svetové certifikáty

Angličtinu učíme už od 1. triedy a žiaci ju využívajú na hodinách matematiky a prírodných vedách, hudobnej a výtvarnej výchovy. Znalosti angličtiny overujeme pomocou Cambridge skúšok každý rok.

Jedinečný program

Učenie prepájame nielen s jazykmi, ale aj s prírodou, umením, vedou a technológiami. Učíme moderne, zážitkovo a projektovo.

Individuálny prístup

Každému z našich žiakov sa starostlivo venujeme a pomáhame mu získať najlepšie vzdelanie, schopnosti a sebavedomie potrebné k dosiahnutiu ich budúcich cieľov.

O škole

Naši učitelia

Naši učitelia získali vzdelanie v Association Montessori International (AMI), ktorých certifikovaní učitelia sú vyhľadávaní po celom svete.

Viera Machálková

Zakladateľka školy, učiteľka

Eva Skovajsová

Riaditeľka, učiteľka

Dominika Dudová

Učiteľka

Ece Köken

Učiteľka

Martina Rusnáková

Asistentka učiteľa a učiteľka výtvarnej výchovy

Michael Frontczak

Učiteľ

Michal Hanták

Učiteľ, sprievodca

Zuzana Törvenyi Belovičová

Školská psychologička

Anna Fifiková

Asistentka učiteľa