• Tel. číslo

    0902 325 787
  • E-mail

    skola@jollyhomeschool.sk
  • Adresa

    Kukučínova 4, 902 01 Pezinok

Dominika Dudová

Dominika študovala vysokohorskú biológiu, medzinárodne vzťahy a antropológiu. K vzdelávaniu ju priviedol dobrovoľnícky pobyt v Nepále, kde pôsobila ako učiteľka angličtiny. Táto skúsenosť ju ovplyvnila natoľko, že odvtedy študuje a implementuje inovatívne prístupy zážitkového vzdelávania, ktorého hlavným motívom je vzťah človeka a prírody. Miluje dobrodružstvo, svojich blízkych a komunitu, v ktorej žije, tanec a spojenie s krajinou.