Eva Skovajsová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo anglického jazyka a psychológie. Po 12 rokoch v korporácii sa našla v práci s deťmi. Začínala ako učiteľka anglického jazyka na ZŠ Fándlyho v Pezinku, kde používala metódu Jolly Phonics. Tá ju priviedla k inovatívnemu spôsobu učenia, nielen angličtiny. Po dvoch rokoch začala učiť anglický jazyk v Jolly HOMESCHOOL. Počas týchto dvoch rokov si doplnila vzdelanie pomocou metódy Marie Montessori. Využíva láskavý, rešpektujúci prístup, ktorý jej pomáha vytvoriť pozitívnu klímu v skupine, kde sa každý cíti prijatý. Voľný čas trávi najradšej so svojou rodinou.