• Domov
  • Viera Machálková

Viera Machálková

Zakladateľka školy a zároveň učiteľka, ktorej sú najbližšie oblasti vzdelávania jazyk a komunikácia v anglickom a slovenskom jazyku. Skúsenosti s učením anglického jazyka ju doviedli k metóde  Jolly Phonics. Podporuje ju nielen v škole, ale od roku 2013 na celom Slovensku. Pôvodne vyštudovala cestovný ruch, ale svoje životné naplnenie našla vo vzdelávaní. Vyštudovala montessori pedagogiku so zameraním na deti vo veku 6-12 rokov a 12-18 rokov na American Montessori Institute v Prahe a je absolventkou predprimárneho a primárneho vzdelávania Pedagogickej univerzity v Bratislave. V štúdiu ďalej pokračuje na magisterskom štúdiu na Pedagogickej univerzite v zameraní na slovenský jazyk, ktorého kreatívne vyučovanie ju teraz zaujíma najviac. Svoj voľný čas rada trávi v prírode a cestovaním s vlastnými deťmi. Venuje sa špeciálnemu športu nordic walking.