• Domov
  • Zuzana Törvenyi Belovičová

Zuzana Törvenyi Belovičová

Vyštudovala Psychológiu na UKF v Nitre, kde absolvovala aj doktorandské štúdium v rovnakom odbore. Ako psychologička pôsobila na Ústave experimentálnej psychológie SAV. V súčasnosti je frekventantkou v psychoterapeutickom výcviku Transformačnej systemickej terapie podľa modelu V. Satirovej. Vzdelávaniu detí sa venuje niekoľko rokov z rôznych pohľadov a je jej srdcovou záležitosťou. V škole vedie skupinové programy pre deti zamerané na sebapoznávanie, sebarozvoj, komunikáciu a vzťahy. Venuje sa aj individuálnym konzultáciám s deťmi aj dospelými. Jej víziou je, aby deti mali možnosť rozvíjať sa v škole slobodne, hravo, s dôverou a radosťou. Zbožňuje čas strávený so svojimi deťmi, divadlo a les.